27.7.11

"La Pelitrúmpeli nº2"

La Pelitrúmpeli ha tornat, noves aventures, noves seccions, nous col·laboradors... aquesta revista no fa més que crèixer!!! I ara sí, jo he fet la portada! Déu nidó!

No hay comentarios: